Chào mào Quảng Nam

Chào mào Quảng Nam là một trong những giống Chào mào hay nhất Miền trung Việt Nam, tại Quảng Nam Đà Nẵng có nhiều vùng như Chào mào Trung Mang, Chào mào Tây Giang, Chào Mào Trà My, Chào mào Sông Kôn…

blog img

12 tiêu chí chọn Chào mào “hay” VIP đấu giàn

Chào Quý anh em nghệ nhân đam mê chim Chào mào hót đấu / đấu hót.Việc chọn một chú chim hay cần dựa trên những tiêu chí từ hình bộ ...