Giải thưởng thi chim CHAO MAO FC

[MS003] Chào mào Cafe cứng mùa thứ 2, bổi gọt lên – Mào lân, bộ to dài, lì chim, chơi cánh tốt [ĐÃ BÁN]

Đây là chú chim cafe mình tuyển từ một nghệ nhân chỉ nuôi nghe hót và dợt tại nhà khi có anh/em tới chơi. Đây là chú bổi gọt lên ...

2.500.000 2.200.000

[MS002] “Siêu” Chào mào mồi cui “rách”. Mồi không trợt phát nào. Lông mới.

Đây là chú chào mào chuyên mồi mình mua lại từ một người chuyên bẫy tại Gia Lai. Mồi hay thì phải biết “mồi”, biết “dụ” chim xuống và làm ...

12.000.000

[MS001] Bán chào mào bổi 7 tháng lồng, cafe biên, lông mới [ĐÃ BÁN]

Chào mào bổi nuôi 7 tháng lồng, bộ to dài, mào lân, hót giọng rất hay, hót được 2-3 giọng khác nhau. Chim chơi cafe biên, không một tật lỗi ...

2.000.000 1.800.000