Chào mào Huế

Chào mào Huế thì giờ không còn nhiều nữa do tình trạng đánh bắt, đánh lưới quá nhiều. Chào mào Huế có dáng cân đối, thường có mào lân, yếm đậm, dáng cúp chữ C, nết chim dữ, giọng trong, hót được nhiều âm sắc

blog img

12 tiêu chí chọn Chào mào “hay” VIP đấu giàn

Chào Quý anh em nghệ nhân đam mê chim Chào mào hót đấu / đấu hót.Việc chọn một chú chim hay cần dựa trên những tiêu chí từ hình bộ ...